Jonathan, geschenk van God

Jonathan, geschenk van God

Zo kondigden wij ruim zes jaar geleden de geboorte van onze Jonathan aan. Zo ook willen wij jullie nu van een ander feit op de hoogte stellen. Zoals jullie misschien bekend is, hebben wij onlangs de poli kinderpsychiatrie van het AMC geconsulteerd, omdat Jonathan anders is dan andere kinderen. Inmiddels is de diagnose gesteld en willen wij jullie deze graag laten weten. Jonathan heeft een autistische stoornis.

Voor Jonathan

Jonathan kan goed praten, maar slecht communiceren. Hij kan door zijn handicap niet aanvoelen waarom iemand iets tegen hem zegt, wat er van hem verlangd wordt, waarom iemand boos op hem wordt, wat de spelregels zijn van het sociale verkeer. Sociale interactie is voor hem zeer moeilijk te doorgronden. Hij kan niet oppakken wat anderen bedoelen. Daarom heeft hij snel het idee dat de wereld tegen hem is.
Ook kan hij bij relatief geringe veranderingen snel in paniek raken. Dit uit hij momenteel door verbaal (gillen) of fysiek (slaan) geweld te gebruiken. Jonathan is hierin moeilijk te corrigeren. Jonathan kan extreem egocentrisch overkomen, niet omdat hij niet anders wil, maar simpelweg omdat hij niet anders kan. Ook kan Jonathan gefixeerd raken op een voor hem interessant onderwerp, zoals bijvoorbeeld treinen (op dit moment) en hierover zeer uitgebreide lezingen geven. Jonathan is dan moeilijk bij te sturen om over iets anders te praten. Jonathan heeft moeite met het begrijpen van grapjes, abstracte taal, ironie. De behoefte aan contact is bij Jonathan groot, maar hij raakt vaak gefrustreerd, omdat hij op zijn manier veel probeert en maar weinig bereikt.

Voor ons

Voor ons betekent het onder andere dat wij zoveel mogelijk zullen proberen een strak dagritme te handhaven, zodat Jonathan weet waar hij aan toe is. Hierin zijn rust en voorspelbaarheid zeer belangrijk. Afwijkend sociaal gedrag laat zich op lange termijn bijsturen, door Jonathan hier rustig en volhardend uitleg over te blijven geven. Zo heeft boos op hem worden slechts een tegenstrijdig effect. Jonathan raakt van dergelijke emoties in paniek, omdat hij er niet mee overweg kan en b.v. niet aan voelt komen wanneer hij te ver gaat. Slechts door acceptatie zonder berekening, dag en nacht beschikbaar zijn, vergaande betrokkenheid en persoonlijke investering is het voor ons mogelijk met hem een (zij het gebrekkige) emotionele/persoonlijke relatie op te bouwen. Het is de enige weg waarlangs Jonathan kan groeien in contacten met anderen. Jonathan heeft hierbij veel bemoediging van ons nodig; ook voor schijnbaar simpele dingen.

Voor jullie

Voor jullie betekent het, dat Jonathan zich in jullie nabijheid anders kan gedragen. Wij hopen dat jullie door dit schrijven enigszins begrijpen hoe dit komt en dat hij op jullie onvoorwaardelijke acceptatie mag rekenen om te kunnen groeien in zijn contacten met de wereld om hem heen. Hij heeft jullie nodig.

“Jonathan. Voor ons blijf je een groot geschenk. We zullen je helpen de sleutel tot de buitenwereld te vinden.”

Dank voor het lezen,

Ouders van Jonathan.

Over de auteur

Autist administrator