De Diagnose van Autisme

Hoe kom je erachter dat je autistisch bent? Deze diagnose wordt niet zomaar gesteld. Er zijn verschillende manieren om erachter te komen. Over het algemeen is gedragsonderzoek de beste manier om autisme te constateren.

Lichamelijk onderzoek, denk aan hersenscans en bloedonderzoeken, geeft vaak niet genoeg informatie om de diagnose te kunnen stellen. De diagnose kan worden gesteld vanuit de psychiatrie, vanuit gedragskenmerken en biologische kenmerken.

1. Diagnose vanuit de psychiatrie

Door middel van een DSM classificatiesysteem wordt autisme gediagnostiseerd binnen de psychiatrie. Ook deze diagnose wordt gegeven op basis van gedragskenmerken, echter mag deze alleen worden gegeven door een psychiater of een specialist. Soms worden er meerdere personen betrokken bij het onderzoek voor een duidelijker resultaat. Denk hierbij aan betrokkenheid van pedagogen. Het DSM classificatiesysteem baseert de uitslag op twee criteria:

  • Repeterend gedrag
  • Specifieke interesses
  • Beperkingen binnen het sociale leven

2. Diagnose vanuit gedragskenmerken

Hierbij wordt gekeken naar ontwikkeling, voorgeschiedenis en vaardigheden. Deze observatie is mogelijk voor zowel kinderen als volwassenen. De diagnose ook daadwerkelijk stellen is lastiger dan vaak wordt gedacht. Er komen veel aspecten bij kijken en daarbij is het vrijwel nooit met zekerheid te zeggen dat iemand autisme heeft, al ligt het er wel dik bovenop. Zowel onderzoek naar de persoon in kwestie als naar de personen in de naaste omgeving zijn van belang bij het onderzoeken van Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

3. Diagnose vanuit biologische kenmerken

Deze diagnose wordt bepaald aan de hand van gedrag, bloedonderzoek, onderzoek van de stofwisseling en een scan van de hersenen. Ook wordt er gekeken naar het kijkgedrag. Deze manier van onderzoek heeft nog weinig zekerheid met zich meegebracht, maar het lijkt erop dat dit in de toekomst zal veranderen. Voor nu is het onderzoeken van gedrag de belangrijkste manier van onderzoek.

Er worden vele oorzaken genoemd voor ASS, maar bij al deze oorzaken is er geen bewijslast om op terug te vallen. Meer informatie over de diagnose en oorsprong van autisme vind je op deze website.