Wat is Klassiek Autisme?

Wat is Klassiek Autisme?

Klassiek autisme ‘ook wel kern autisme genoemd’, wordt gezien als de meest ernstige variant van de Autisme Spectrum Stoornissen.
Mensen met autisme kunnen geen wezenlijk contact krijgen met andere mensen.
Autisme uit zich bij ieder mens weer anders. De een mijdt contact, een andere is juist opdringerig.
Sommige mensen met autisme praten niet of nauwelijks, andere juist non-stop.

Autisme is een complexe stoornis in de hersenen die diep doordringt in de ontwikkeling van de mens op alle levensgebieden. De ontwikkeling van sociale relaties en vaardigheden, taal en voorstellingsvermogen, ook de ontwikkeling van motoriek, zelfbeeld, gevoelens, spel, fantasie en begrip van de dagelijkse wereld, kan heel verstoord verlopen.

Autisme grijpt fundamenteel in, in het leven van een persoon, hoe subtiel de stoornis ook aanwezig is.
Daarom wordt autisme omschreven als een handicap.
Autisme komt voor op alle niveaus van verstandelijk functioneren.

De 3 kernsymptomen van Autisme

Sociaal gedrag, voorbeelden:
– Geen oogcontact maken / staren
– Moeilijk contact maken met andere personen
– Afstand houden en niet aangeraakt willen worden
– Gebrek aan inlevingsvermogen
– Weinig interesse tonen in andere personen
– Afwezigheid van sociale of emotionele wederkerigheid

Communicatie, voorbeelden:
– Beperkte woordenschat
– Onophoudelijk over hetzelfde onderwerp praten
– Letterlijk herhalen van woorden en zinnen (papegaaien)
– Zich moeilijk uitdrukken.
– Vaak moeilijk uit de woorden komen
– Moeite met andere personen te begrijpen
– Achterstand in of volledige afwezigheid van de ontwikkeling van de gesproken taal

Gebrek aan verbeelding en soepelheid, voorbeelden:
– Stereotiepe en zich herhalende motorische maniërismen (bijvoorbeeld fladderen, draaien met hand of vingers of complexe bewegingen met het hele lichaam)
– Moeite met veranderingen
– Weerstand tegen veranderingen (veroorzaakt vaak driftbuien)
– Veel dingen constant herhalen
– Last van dwang en eigenaardige rituelen
– Heel veel behoefte aan regelmaat en structuur

Naast de kernsymtomen kunnen er ook bijkomende gedragsproblemen optreden.

Uit de autistische stoornis kunnen specifieke gedragsproblemen voortvloeien, zoals willen dat veel hetzelfde is, die zich uit in weerstand tegen veranderingen en stereotype wijze van omgaan
met bepaalde voorwerpen en daarnaast stereotypieën, zoals b.v. hoofdbonzen, fladderen met de handen of heen en weer wiegen met het lichaam.Problemen kunnen zich op vele gebieden voordoen: In het contact, in de communicatie, de spraak en taal, het reageren op interne en externe informatie, de ontwikkeling van bewegen en de sociale intelligentie of wel het begrijpen wat er in een ander omgaat.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Geen fantasie hebben bij het spelen (verbeeldend vermogen).
 • Geen gebruik kunnen maken van kennis om vooruit te lopen op wat komen gaat (anticiperen).
 • Geen onderscheid kunnen maken in het belang van informatie.
 • Echolalie is het napraten (na-apen) of exact herhalen van woorden in plaats van communiceren.
 • Extreme hekel hebben aan bepaalde geluiden of schrikken van harde geluiden.
 • Extreme hekel hebben aan het aanraken van bepaalde stoffen of zelf niet aangeraakt willen worden. Geen oogcontact maken.
 • Geen interesse tonen in de reactie van andere mensen.
 • Zich niet kunnen verplaatsen in de gevoelens van een ander (van perspectief wisselen).
 • Op tenen lopen.
 • Geen interesse hebben voor speelgoed of juist extreem aandacht hebben voor een speciaal object.
  Maar ook hele speciale dingen waarin ze uitblinken: Bijvoorbeeld in tekenen, muzikale vaardigheden, bepaalde geheugenvaardigheden maar ook zeer sterk in zintuigen zoals horen
  zien ruiken proefen.

Waaraan kun je iemand herkennen met autistme?

– Mensen met autisme maken moeilijk contact
– kunnen zich slecht inleven in een ander
– kunnen zich moeilijk verplaatsen in de gevoelens en gedachtes van anderen
– maken niet of nauwelijks oogcontact
– er ontbreekt wederkerigheid in het contact (praten meer tegen iemand dan echt met iemand)
– zijn vaak erg star en rigide
– vertonen stereotiep gedrag (wiebelen, wiegen, fladderen)
– willen vaak hun zin doordrijven
– niet ‘normaal’ spreken;
– kunnen slecht tegen veranderingen
– kunnen zich koppig of driftig uiten (meestal ingegeven door angst)
– kunnen dwangmatige gedragspatronen ontwikkelen.
– overgevoelig voor bepaalde geluiden, beelden of temperaturen
– houden niet van lichamelijk contact
– houden zich fanatiek vast aan bepaalde routines
– onhandige stijve motoriek
– lijken soms afwezig
– nemen taal letterlijk
– sterk gehecht aan een bepaald voorwerp
– eenzijdige belangstelling

Iemand met autisme ervaart emoties en onverwachte gebeurtenissen als bedreigend en chaotisch. Om zijn angst tegen te gaan sluit hij zich op in zijn eigen wereld. Voorspelbare en repeterende bezigheden geven vaak rust.

Over de auteur

Autist administrator